Γ. Κοντόπουλος

Η φύση της πραγματικότητος

Ομιλία στην εγκατάσταση ως Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών (12/1/2012)